contact@LIR.energy 052-6939988
🇺🇸

עזרנו לטפל במעל ל-200 אלף טון אשפה בשנה האחרונה!

ליר תפעול איכות סביבה שותפה לפעילות המחזור בכל רחבי הארץ במספר תחנות מעבר. אנחנו מתגאים בשילוב הקדמה הטכנלוגית העולמית במתן מענה לצרכי הלקוחות.

הכירו את השירותים שלנו

ליווי פרויקטים

ליווי החל משלב תכנון פרוייקט – גיבוש צוותי מתכננים, הגשתו להיתר, קידומו, רישוי והקמה. יעוץ בהקמת ובפריסת מערכים תפעוליים, במיוחד מערכים לוגיסטיים מורכבים.

רישוי עסקים

טיפול בהיתרי בנייה, יעוץ וליווי הגשת בקשה לרישיון עסק ועבודה מול הרשויות המפקחות על עסקים, כגון: כב"א, משטרה, משרד הבריאות, נגישות, איכות הסביבה וכו'.

מסמך סביבתי

הפקת מסמכים סביבתיים הסוקרים את השפעות פעילות מפעלים על שימושי קרקע.

התייעלות אנרגטית

יעול פעילות מפעלים ושיפור ביצועי מערכות במטרה להביא לצמצום בצריכת משאבים והפחתת עלויות

הגשה למכרזים סביבתיים

תכנון כלכלי מחושב למכרזים סביבתיים במטרה להפיק את מירב הרווחים מפרויקטים סביבתיים.

יעוץ אשפה

טיפול בפסולת, גיבוש פתרונות תפעוליים, בניית מערכי טיפול תוך הוזלת עלויות של ניהול פסולת ומחזורה, הוזלת אגרות והיטלים.

  • כל הפרויקטים
  • תחנות מעבר
  • הדמיות תלת מימד
  • סקרי סביבה

תחנת מעבר סגולה

תחנות מעבר

מרכז טיפול בפסולת מפעת

תחנות מעבר

מסמך סביבתי שחורת

סקרי סביבה

תחנת מעבר אילת שחורת

תחנות מעבר

חידוש צנרת דור

סקרי סביבה

תחנת מעבר אילת שחורת

הדמיות תלת מימד

מבנה אחסנה ומרחב מוגן

הדמיות תלת מימד

חלומות ד'ישראלי 12

הדמיות תלת מימד

הלקוחות שלנו

אנחנו גאים לשרת מגוון רחב של לקוחות בתחומי עיסוק וסדרי גודל שונים, בהם חברות גדולות, רשויות מקומיות וגם עסקים קטנים.